Komende ALV najaar 2019

De NVFB organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVFB. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

Informatie ALV najaar 2019

De komende ALV NVFB wordt gehouden op 14 november 2019.

Locatie:

  • KNGF, Stadsring 159b in Amersfoort (parkeren in parkeergarage Beestenmarkt).

Programma:

  • aanvang 20.00 uur
  • sluiting 21.30 uur

Uitnodiging en aanmelding

Alle leden van de NVFB zijn van harte welkom op de ALV en ontvangen via de post een convocatie met agenda.
 
Om een inschatting te kunnen maken van het aantal deelnemers, vernemen wij graag vooraf of je aanwezig bent. Je kunt dit doen via deze link.
 
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om zelf te komen dan is het mogelijk om een stemmachtiging mee te geven aan een ander lid van de NVFL. Dit kan alleen schriftelijk en de machtiging dient te zijn voorzien van naam, adres, lidnummer van zowel gemachtigde als machtiging gever en de datum van de betreffende vergadering. Er kan per lid dat de vergadering bijwoont, slechts één stemmachtiging worden verleend. Het machtigingsformulier kun je opvragen via e-mail info@nvfb.nl.
 

Vergaderstukken ALV

Hieronder vind je de vergaderstukken (alleen toegankelijk voor leden na inloggen).

Agenda

Notulen 72e ALV

Statutenwijziging

Jaarplan en Begroting 2020

Onderzoeksvisie

Onderzoeksvragen

Trefwoorden: