Congressen en symposia

Naast het jaarlijkse NVFB congres en de lezingen tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, worden er uiteraard vele interessante congressen, symposia en scholingen voor u georganiseerd. Behalve het vergroten van de kennis en deskundigheid levert deelname aan deze evenementen ook de nodige accreditatiepunten op om in het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie te blijven. De NVFB tracht de belangrijkste hiervan voor u op een rij te zetten. In de agenda onder actueel vindt u een overzicht.

Beleid Internationaal

Als je aanspraak wilt maken op de tegemoetkoming dan moet je een brief met motivatie waarom je naar dat specifieke congres wilt sturen naar nvfb@kngf.nl  onder vermelding van KWAL; tegemoetkoming reiskosten. Het bestuur van de NVFB besluit wie de tegemoetkoming krijgt. Over het genomen besluit wordt niet gecommuniceerd en kan men niet in beroep gaan.

Criteria voor het toewijzen van de tegemoetkoming in de congreskosten

  • Alléén leden van de NVFB kunnen aanspraak maken op de tegemoetkoming in de congreskosten. Onder deze kosten vallen: reis- en verblijfskosten en inschrijfgeld.

  • De reisafstand tot het congres moet minimaal 300 km zijn.

  • De tegemoetkoming wordt beschikbaar gesteld voor het IUGA en ICS congres en vier congressen naar keuze.

  • Binnen 4 weken na het congres moet een verslag / impressie van ongeveer 500 woorden met daarin o.a. interessante ontwikkelingen voor de bekkenfysiotherapeut en een foto ingestuurd worden naar nvfb@kngf.nl. Dit zal gepubliceerd worden in het NVFB bulletin.

  • Om kosten te kunnen declareren dienen de bonnen te worden opgestuurd naar KNGF, t.a.v. NVFB penningmeester, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort en moet het verslag aangeleverd zijn.

  • De NVFB is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens de congresreis.

Trefwoorden: