Aanbieders voor bij- en nascholing themagebied Bekkenproblematiek

Hoe blijf ik bekkenfysiotherapeut? Uiteraard door middel van life long learning. Het volgen van cursussen leveren behalve het vergroten van de kennis en deskundigheid ook de nodige accreditatiepunten op om in het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie te blijven. Er zijn diverse aanbieders die na- en bijscholing aanbieden op het themagebied Bekkenproblematiek.

Hieronder treft u een overzicht aan van de aanbieders

somt        NPi

        profundum

ABAFi    

Disclaimer:

De NVFB doet haar uiterste best om relevante scholingen en cursussen voor de bekkenfysiotherapeut te vermelden. Evenwel kunnen we niet garanderen dat de inhoud ervan altijd aan de verwachtingen voldoet van onze leden. Ook is niet altijd bekend of ze geaccrediteerd zijn voor het deelregister bekkenfysiotherapie van het CKR en/of het algemeen register van het CKR. We raden onze leden dan ook aan om zorgvuldig de inhoud van de genoemde educatiemogelijkheden te bestuderen

Trefwoorden: