Commissie gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen

De toegevoegde waarde van gespecialiseerde fysiotherapie bij kinderen met problemen in de zindelijkheid is nog niet bij alle verwijzers, die met kinderen werken, bekend. Nu het addendum gereed is, wordt het voor stakeholders duidelijk bij welke aandoeningen en wanneer er verwezen kan worden naar een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut met aandachtsgebied kinderen. Daarnaast moeten onderzoeken, die de evidentie van de effectiviteit van bekkenfysiotherapeutische behandeling leveren, verder ontwikkeld en/of uitgezet worden.

Wat willen we gaan doen?

Inzet is om de contacten en samenwerking met onze stakeholders te stimuleren en intensiveren. De evidentie van bekkenfysiotherapie bij kinderen te borgen door wetenschappelijk onderzoek te faciliteren Stimuleren van deelname aan mono- en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Hierin trekken we gezamenlijk op met de NVFK.

Ben je nieuwsgierig naar het totale project? Lees het totale jaarplan 2018 van de NVFB.

Portefeuille Secretaris

Bernadette Berends
Bernadette Berends, Secretaris, info@nvfb.nl