Project: Klinimetrie

We willen de leden optimaal ondersteunen bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Hiertoe is het project klinimetrie tot stand gekomen. De NVFB heeft zich ten doel gesteld alle beschreven klinimetrie overzichtelijk via de website te tonen naar de meest recente evidentie. Wilt u meer weten over dit project? Lees het jaarplan 2018

Portefeuille Kwaliteit en Inhoud

Elisabeth Mes
Elisabeth Mes, Bestuurslid, info@nvfb.nl