Project: oprichten van een Wetenschappelijk Fonds

Om de meerwaarde van bekkenfysiotherapie aan te tonen op werkingsmechanisme en effectiviteit, is het van belang om het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. In 2018 zal de NVFB een wetenschappelijk fonds initieren die dit onderzoek zal stimuleren.

Subsidieregeling

Om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren zal de NVFB in 2018 een subsidieregeling instellen. Deze subsidieregeling zal na 2 jaar geëvalueerd en zonodig bijgesteld worden. Binnen de subsidieregeling zal een bedrag van € 10.000,- beschikbaar gesteld worden voor top-down onderzoek. Daarnaast is er een bedrag van € 10.000,- gereserveerd voor kleinere innovatieve bottom-up projecten (maximaal € 5.000,- per project). Voor beide subsidievormen is een aanvullende subsidie of eigen bijdrage van het onderzoeksinstituut van 25% verplicht.

Stip op de horizon: Het ontwikkelen van optimale evidence based care op het vlak van diagnostiek en interventie. Het bevorderen van deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Ben je nieuwsgierig naar meer informatie over dit project? Lees het jaarplan 2018 van de NVFB.

Portefeuille Kwaliteit en Inhoud

Nicole van Bergen
Nicole van Bergen, Voorzitter NVFB, info@nvfb.nl