Wetenschappelijk Fonds

Het bestuur van de NVFB heeft met ingang van 2018 een wetenschappelijk fonds in het leven geroepen.

Versterken van de positie van NVFB-leden

Het wetenschappelijk fonds sluit aan bij de missie van de NVFB om de positie van haar leden te versterken door kwaliteit en ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren, te borgen en daarbij gebruik te maken van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Het bestuur van de NVFB heeft met ingang van 2018 een wetenschappelijk fonds in het leven geroepen. Het bestuur van de NVFB vindt het belangrijk onderzoek naar o.a. de werkingsmechanismen, de effectiviteit en meerwaarde van bekkenfysiotherapie en innovatieve projecten te stimuleren. Dergelijk onderzoek wordt vaak niet door andere subsidieverstrekkers gehonoreerd. Daarom wil de NVFB dergelijke onderzoeken stimuleren door een subsidie te verstrekken. Hiervan kunnen meerdere aanvragen worden gehonoreerd, afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de aanvragen. Dit jaar zet de NVFB alleen een bottom-up call uit.

Aanvraag subsidies wetenschappelijk onderzoek

Aanvragen kunnen worden ingediend door hoogleraren, lectoren en gepromoveerde onderzoekers/docenten verbonden aan Nederlandse universiteit, hogeschool of een Nederlandse opleiding bekkenfysiotherapie (welke recht geeft op opname in het CKR bekkenfysiotherapie) en lid zijn van de NVFB.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient aan de onderstaande voorwaarden te worden voldaan:
•    Het onderwerp betreft: toegepaste wetenschap binnen één van de domeinen van de bekkenfysiotherapie
•    Er is een eigen bijdrage van minimaal 25% van de gevraagde subsidie
•    Er mag geen subsidie van derden ontvangen of aangevraagd zijn. 

Stuur je onderzoek in middels het aanvraagformulier voor 1 oktober 2018. Eind dit jaar zullen de toegekende subsidies bekend worden gemaakt. 

In de downloads vind je meer informatie over de subsidievoorwaarden en het aanvraagformulier.

Trefwoorden: