09 juli 2020

Verbetersignalement Zinnige zorg bij vrouwen met bekkenbodemklachten

Het document 'Verbetersignalement Zinnige zorg bij vrouwen met bekkenbodemklachten' is met hulp van NVFB ontwikkeld en aangeboden bij het Ministerie van VWS.

Aanbevelingen verbeteren dan wel uitbreiden zorg aan vrouwen met bekkenbodemklachten

De NVFB is verheugd mee te kunnen delen dat het verbetersignalement vrouwen met bekkenbodemklachten Zinnige Zorg is afgerond en dat het rapport met de aanbevelingen is aangeboden aan het ministerie van VWS.

In de afgelopen jaren is er met alle stakeholders uitgebreid geanalyseerd en gesproken  teneinde een afgewogen rapport te kunnen afgeven waarin aanbevelingen staan op welke gebieden de zorg aan deze vrouwen nog verder kan verbeteren dan wel uitgebreid dient te worden.

Vooral Tine van den Bos, die aanvankelijk als voorzitter van de NVFB in dit overleg zitting had , heeft om deze situatie te bereiken,  zeer veel werk verricht en is een verbindende factor gebleken tussen de verschillende partijen. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor deze inzet.

De NVFB is gevraagd om betrokken te zijn bij de implementatie van de aanbevelingen.

Lees of download het document 'Verbetersignalement Zinnige zorg bij vrouwen met bekkenbodemklachten