26 april 2021

Oproep: doorverwijzen van patiënten voor deelname studie

In dit multi-center onderzoek wordt onderzocht of botulinetoxine A (BTA) injectie in de bekkenbodemspier een effectieve behandeloptie is voor patiënten met chronische bekkenpijn en bekkenbodemhypertonie.

Een medisch-wetenschappelijk onderzoek welke recent is gestart

Chronische bekkenpijn is een veelvoorkomende klacht die ongeveer 15% van de vrouwen tussen de 18-50 jaar rapporteert. Bekkenbodemhypertonie kan de oorzaak zijn van chronische bekkenpijn maar ook secundair voorkomen als reactie op de chronische pijn als de primaire oorzaak al verdwenen is. Eerstelijns therapie bestaat uit bekkenfysiotherapie. Als deze therapie faalt, zou BTA injectie in de bekkenbodemspier een effectieve interventie kunnen zijn. Dit geeft een gedeeltelijke en reversibele paralyse van de spier waardoor patiënten hun bekkenbodemspier beter kunnen controleren.

De belangrijkste inclusie- en exclusiecriteria zijn:

  • Patiënte is ouder dan 16 jaar bij aanvang van het onderzoek
  • Patiënte is bekend met het chronische bekkenpijnsyndroom
  • Vaginaal onderzoek met 1 vinger mogelijk
  • Bij patiënte is er sprake van bekkenbodemhypertonie
  • Eerdere bekkenbodemfysiotherapie behandeling was niet effectief, met een minimale behandelperiode van 6 maanden in de afgelopen 5 jaar
  • Patiënte heeft geen zwangerschapwens of wens tot het geven van borstvoeding tijdens studie
  • Patiënte heeft geen eerdere botox behandeling in de bekkenbodem
  • Patiënte is niet reeds bekend met een overgevoeligheid voor botox

Het onderzoek zal in totaal 6 maanden duren met nog een extra follow-up na 1 jaar. Het is een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek waarbij patienten een BTA-injecte krijgen of een placebo injectie. Om de effectiviteit te meten vragen wij de patienten vragenlijsten in te vullen op t=0, 4, 8, 12, 26 weken na injectie en lichamelijk onderzoek bij de bekkenfysiotherapeut te ondergaan waarbij de bekkenbodemhypertonie met de MAPLe gemeten wordt.

Hier vindt u de patiëntinformatie brief voor een uitgebreid overzicht van de studie.

Mocht u patiënten zien in uw praktijk die geschikt zouden kunnen zijn in deelname aan dit onderzoek, dan zou ik u willen verzoeken deze patiëntes door te verwijzen naar een van de aangesloten centra, zie mail voor contactgegevens.
Mocht u nog aanvullende vragen hebben over dit onderzoek, dan kunt u altijd contact opnemen.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Dr.W.M. Klerkx, hoofdonderzoeker en gynaecoloog St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Drs. M.A. Spruijt, arts-onderzoeker Radboud UMC en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

[email protected]

Tel: 088-3206248