20 april 2021

BUZZ-project

Structureel aandacht in de geboortezorg voor bekken(bodem)klachten met het BUZZ-project.

In het BUZZ-project (Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met Zwangere) wordt in de geboortezorg in Nederland een nieuwe werkwijze ingevoerd.

Uitkomsten en ervaringen van cliënten worden actief uitgevraagd op 5 momenten in het zorgtraject middels vragenlijsten van de Uitkomstenset Zwangerschap & Geboorte van ICHOM. De uitkomsten worden besproken tijdens de zwangerschap en de kraamtijd met de cliënte. Daarna kan samen besloten worden welke zorg er nodig is.

Op 4 van de 5 momenten worden vragen gesteld en uitkomsten besproken over de bekkenbodemfunctie en dyspareunie, namelijk rond 11 weken en 28 weken zwangerschapsduur, 6 weken en 6 maanden post partum, als onderdeel van de verloskundige zorg.

Inmiddels is men in de regio Breda, Haarlem, Leiden, Rotterdam, Twente, Utrecht & Zwolle gestart met de nieuwe werkwijze. Lokale samenwerking en doorverwijzing naar bekkenfysiotherapeuten zal gewenst zijn.

Voor meer achtergrondinformatie over het BUZZ-project zie de Factsheet.