21 juni 2021

Oproep: Patiënten gevraagd

voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek CPPS en botulinum toxin A.

Recent zijn wij gestart met een nieuwe studie getiteld:

“The efficacy of botulinum toxin A injection in pelvic floor muscles in chronic pelvic pain patients: a double-blinded randomized controlled trial”.      


In dit multi-center onderzoek wordt onderzocht of botulinetoxine A (BTA) injectie in de bekkenbodemspier een effectieve behandeloptie is voor patiënten met chronische bekkenpijn en bekkenbodemhypertonie.
Chronische bekkenpijn is een veelvoorkomende klacht die ongeveer 15% van de vrouwen tussen de 18-50 jaar rapporteert.  Bekkenbodemhypertonie kan de oorzaak zijn van chronische bekkenpijn maar ook secundair voorkomen als reactie op de chronische pijn als de primaire oorzaak al verdwenen is. Eerstelijns therapie bestaat uit bekkenfysiotherapie. Als deze therapie faalt, zou BTA injectie in de bekkenbodemspier een effectieve interventie kunnen zijn. Dit geeft een gedeeltelijke en reversibele paralyse van de spier waardoor patiënten hun bekkenbodemspier beter kunnen controleren.

De belangrijkste inclusie- en exclusiecriteria  voor de patiënten zijn:

  • Patiënte is ouder dan 16 jaar bij aanvang van het onderzoek
  • Patiënte is bekend met het chronische bekkenpijnsyndroom
  • Vaginaal onderzoek met 1 vinger mogelijk
  • Bij patiënte is er sprake van bekkenbodemhypertonie
  • Eerdere bekkenfysiotherapie behandeling was niet effectief, met een minimale behandelperiode van 6 maanden in de afgelopen 5 jaar
  • Patiënte heeft geen zwangerschapwens of wens tot het geven van borstvoeding tijdens studie
  • Patiënte heeft geen eerdere botox behandeling in de bekkenbodem
  • Patiënte is niet reeds bekend met een overgevoeligheid voor botox

Het onderzoek zal in totaal 6 maanden duren met nog een extra follow-up na 1 jaar. Het is een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek waarbij patienten een BTA-injecte krijgen of een placebo injectie. Om de effectiviteit te meten vragen wij de patienten vragenlijsten in te vullen op t=0, 4, 8, 12, 26 weken na injectie en lichamelijk onderzoek bij de bekkenfysiotherapeut te ondergaan waarbij de bekkenbodemhypertonie met de MAPLe gemeten wordt.                   

Mochten er binnen jouw patiënt populatie vrouwen geïnteresseerd zijn in eventuele deelname en aan de gestelde criteria voldoen, dan kun je hen verwijzen naar één van de betrokken centra (Radboud UMC, st. Antonius ziekenhuis, Isala ziekenhuis, Amphia ziekenhuis, Curilion expertisecentrum voor vrouwenzorg). Bij vragen kun je  contact opnemen met M.A. Spruijt, arts-onderzoeker in het Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein afdeling R&D Gynaecologie telefoonnummer 030-6092845 / 030-6093227.