afstudeer-opdracht.jpg
20 december 2021

Medewerking gevraagd: afstudeeronderzoek MSc oncologie- en bekkenfysiotherapie

‘Samenwerking tussen oncologie- en bekkenfysiotherapeuten bij patiënten met en na kanker in de bekkenregio. ‘De ontwikkeling van een product voor kennisoverdracht’

'Voor ons afstudeeronderzoek voor de MSc oncologie- en bekkenfysiotherapie van Avans+ zijn wij op zoek naar personen/experts binnen de NVFB of eventueel KNGF die kennis/ervaring willen delen met betrekking tot een product voor kennisoverdracht en de vormgeving hiervan. 
Het onderzoek betreft:


Samenwerking tussen oncologie- en bekkenfysiotherapeuten bij patiënten met en na kanker in de bekkenregio.

‘De ontwikkeling van een product voor kennisoverdracht’

Achtergrond

In 2020-2021 is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige samenwerking tussen bekken- en oncologiefysiotherapeuten bij de patiëntengroep met en na kanker in de bekkenregio. In dit onderzoek bleken beide professionals het belang te zien voor samenwerking tussen deze specialisaties. Initiatieven voor samenwerking zijn veelal op regionaal niveau en afhankelijk van de werksetting. In dit onderzoek zijn ook belemmerende factoren voor samenwerking besproken. Eén van de factoren was de onbekendheid met elkaars competenties. Wat doet de ander  en wat kan de ander? 

In praktijk blijkt signalering van vroege en late gezondheidseffecten bij deze patiëntengroep belangrijk om kwaliteit van leven te waarborgen. Om een “niet uitgesproken” hulpvraag te signaleren is kennisoverdracht over de competenties van de andere specialisatie van groot belang. 

Doel van ons onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om een product te ontwikkelen voor de gehele beroepsgroep oncologie- en bekkenfysiotherapeuten waarin de kennis over elkaars competenties overgedragen wordt. Hierdoor kunnen collega’s tijdig een domein overstijgende hulpvraag signaleren en indien nodig doorverwijzen naar een bekken- of oncologiefysiotherapeut. De samenwerking wordt geprofessionaliseerd en de kwaliteit van leven en (na)zorg voor deze patiënten geoptimaliseerd. 

In de bijgevoegde brief vindt u meer informatie over ons onderzoek. 

Indien u ons in contact kan brengen met experts binnen de vereniging op het gebied van kennisoverdracht of wilt u uw mening en expertise delen vernemen wij dit graag via: [email protected] of [email protected]

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten,

Nieke Schouten (MSc oncologiefysiotherapeut i.o.)
Monica Reek (MSc bekkenfysiotherapeut i.o.)'