02 december 2021

Oproep bijdrage wetenschappelijk onderzoek

'Beste collega, geregistreerde bekkenfysiotherapeut, graag wil ik je via deze weg uitnodigen mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek

met de titel: ‘Characteristics of young adult women in a pelvic physical therapy practice in The Netherlands’


Als promovenda bij de Open Universiteit doe ik onderzoek naar bekkenbodem, seksuele en
psychologische klachten van vrouwen, die wij in onze praktijken in Nederland behandelen. Ik ben
nieuwsgierig naar de combinaties van klachten, die vrouwen rapporteren in relatie tot zwangerschappen,  bevallingen, en hun bekkenbodemspierfunctie. Om daar meer inzicht in te krijgen doe ik onderzoek onder bekkenfysiotherapeuten en onder jongvolwassen vrouwen.

BEKKENFYSIOTHERAPEUTEN STUDIE: Om inzicht te krijgen in de klachten, die wij in onze praktijken tegenkomen, heb ik jullie hulp nodig. Het is de bedoeling dat je aan de hand van je dossiers online inventarisatielijsten gaat invullen over 30 cliënten (zwanger van eerste kind, kinderen jonger dan twee jaar, geen kinderen en niet zwanger), die jij onder behandeling hebt (gehad) tussen de 18 en 45 jaar  oud. 


Op de website: https://o4u.ou.nl/nl/vragenlijst-voor-bekkenfysiotherapeuten vind je uitgebreide informatie over deze studie en kun je je aanmelden voor deelname. Het invullen van die inventarisatielijsten zal naast het vragen van toestemming aan vrouwen ongeveer een uur tot anderhalf uur van je tijd vragen. Het is mogelijk de lijst in etappes in te vullen.
 
JONGVOLWASSEN VROUWEN STUDIE: Om inzicht te krijgen in verschillen in bekkenbodem, seksuele en psychologische klachten van vrouwen, wil ik jongvolwassen vrouwen met en zonder bekkenbodemklachten vragen ook een vragenlijst in te vullen en een test op de computer te doen.
Daarom wil ik je vragen om de cliënten in je praktijk en in jouw/hun netwerk, die aan de inclusiecriteria  voor dit onderzoek voldoen, te vragen of ze mee willen doen in deze studie. Deelname kost hen  ongeveer 20-30 minuten. Ook zij kunnen de lijst in etappes invullen.

PRAKTISCH: Wil je 30 papieren toestemmingsformulieren voor de Bekkenfysiotherapeuten studie per  post ontvangen en/of wervingsmaterialen voor de Jongvolwassen Vrouwen studie, mail dan: [email protected].


Ik hoop dat je me wilt helpen!'


Met vriendelijke groet,
Alma Brand, Bekkenfysiotherapeut, Psycholoog en Promovenda bij de Open Universiteit Heerlen.
Promotor: Prof. Dr. J.J.D.M. van Lankveld, Copromotor: Dr. W. Waterink