afstudeer-opdracht.jpg
20 december 2021

Uitnodiging deelname onderzoek

'Voor mijn afstudeer onderzoek aan Avans+ Msc Bekkenfysiotherapie ben ik op zoek naar geregistreerde bekkenfysiotherapeuten die bereid zijn om mee te werken aan dit onderzoek.'

'Is de M-PTA-CPPS-NL* een voldoende/goed test-hertest betrouwbaar diagnostisch meetinstrument voor myofyasciale triggerpoints bij  CPPS?'

 

'Wat betekend deelname voor u?
Het onderzoek zal gaan lopen van december 2021/januari 2022 tot februari /maart 2022 en de metingen vinden plaats in uw eigen setting. Het vraagt van u een tijdsinvestering tijdens twee opeenvolgende  bekkenfysiotherapeutisch consulten met uw patiënt plus een korte tijdsinvestering voor het invullen van de testgegevens (+/- 10 min) en een vragenlijst (+/- 5 min). De vragenlijst hoeft maar 1x ingevuld te worden. 

Wat betekent uw deelname voor mij:

  • Heel veel dank uiteraard!
  • De mogelijkheid om de betrouwbaarheid en hanteerbaarheids onderzoek uit te kunnen voeren. Zonder uw hulp is dit onderzoek niet mogelijk.
  • Na het onderzoek hopelijk een betrouwbaar en hanteerbaar meetinstrument beschikbaar voor alle (bekken)fysiotherapeuten).


Alvast bedankt voor uw medewerking.

Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen zou u deze email dan willen verspreiden in uw netwerk?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

[email protected]
Maartje Braat- van den Boogaard
Student MSc Bekkenfysiotherapie Avans+

 

 

* De M-PTA-CPPS-NL is een diagnostisch meetinstrument dat fysiotherapeutische bevindingen zoals myofasciale triggerpoints, ademhalingspatroon, belastbaarheid, littekens en pijn in kaart brengt bij patiënten met CPPS. Het is een schematisch overzicht van veel voorkomende triggerpoints in het bekkengebied en de bekkenbodem.

Het meetinstrument maakt het mogelijk dat er meer uniformiteit komt in het diagnosticeren van het myofasciale aspect van CPPS.In dit onderzoek worden de volgende hypotheses getoetst:

Primaire hypothese:

De M-PTA-CPPS-NL is een voldoende tot goed (ICC= 0.61-0.95)  test-hertest betrouwbaar en hanteerbaar meetinstrument voor diagnosticeren van myofasciale triggerpoints bij CPPS. 

Secundaire hypotheses:

  • De instructies voor het afnemen van de M-PTA-CPPS-NL zijn duidelijk.
  • De M-PTA-CPPS-NL is een hanteerbaar meetinstrument'