ggd-amsterdam.png
04 januari 2022

Uitnodiging deelname casuïstiekonderzoek (vermoedens van) VGV

GGD Amsterdam is, in samenwerking met onder meer Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland en Gelderland-Zuid, JGZ Gelderland-Zuid, Pharos, Federatie Somalische Associatie Nederland (FSAN), Landelijke Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld en de Raad voor de Kinderbescherming, gestart met een onderzoeksproject over de praktische uitvoering van het Nederlandse beleid tegen vrouwelijke genitale verminking (VGV) en behoeften en wensen van de doelgroep. Om dit goed te onderzoeken vragen en hopen wij op medewerking van alle betrokken ketenpartners in de regio’s Amsterdam-Amstelland of Gelderland-Zuid.

  • (Her)kent u de risicofactoren voor meisjesbesnijdenis/vrouwelijke genitale verminking (VGV)? 
  • Weet u hoe te handelen bij (vermoedens van) VGV? 
  • Weet u welke ketenpartners u bij (vermoedens van) VGV kunt inschakelen?

 

In het kader van dit door ZonMw gesubsidieerd project vragen wij uw medewerking aan casuïstiekonderzoek over signaleren, handelen en samenwerken bij (vermoedens van) VGV door verschillende ketenpartners. Wij zijn namelijk erg benieuwd hoe u hier in uw werk als bekkenoefentherapeut en/of bekkenfysiotherapeut, invulling aan geeft. 

Wilt u aan dit onderzoek deelnemen?  Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
Ook wanneer u niet (goed) met VGV bekend bent, kunt u aan dit onderzoek deelnemen.

Naar de online casuïstiek:  https://nl.surveymonkey.com/r/RHXGX3Q 

Het invullen neemt ongeveer 45 minuten in beslag.

Wat houdt deelname aan dit onderzoek in?
Deelname houdt in dat u eenmalig, online, vragen over 8 casus invult. 

Vrijwilligheid
Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt tijdens het onderzoek op elk moment stoppen, zonder opgaaf van reden.

Privacy
De informatie die u tijdens het onderzoek geeft, wordt strikt vertrouwelijk verwerkt. Resultaten zullen bij lezingen die wij houden of in publicaties nooit te herleiden zijn tot individuele deelnemers. 

Meer informatie?
Voor vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met Vina Slev (projectleider en onderzoeker) via [email protected].

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

Met vriendelijke groet, mede namens de samenwerkingspartners, 

 

Dr. Vina Slev
onderzoeker Forensische Geneeskunde
Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie

Vanaf 1 januari 2022 zijn wij de afdeling Gezond Leven

GGD Amsterdam