aef-onderzoek.jpg
14 oktober 2022

Aanmeldformulier direct doorverwijzen

Op initiatief van het ministerie van VWS hebben de KNGF, SKF en ZN onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix gevraagd om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn van directe doorverwijzing door fysiotherapeuten.

Met de resultaten van dit onderzoek wordt vervolgens bepaald hoe een pilot in de praktijk eruit zou moeten zien. 

Voor dit onderzoek houdt een groep fysiotherapeuten de casussen bij die ze zouden doorverwijzen naar medisch specialisten. Echter, in de huidige werkwijze verandert er niets: de patiënt gaat naar de huisarts en de huisarts bepaalt of de patiënt al dan niet doorverwezen dient te worden. Achteraf controleren we wat er in werkelijkheid is gebeurd en vergelijken we de inschatting van de fysiotherapeut met die van de huisarts en de specialist. Daarnaast beoordeelt een panel van specialisten een selectie van de casussen om de kwaliteit van doorverwijzingen inzichtelijk te maken.

Het onderzoek loopt tot en met 30 november 2022. Als je meedoet aan het onderzoek vul je telkens een beknopte vragenlijst in voor een casus die je zou doorverwijzen. Ook vraag je patiënten toestemming om deel te nemen aan het onderzoek, zodat AEF naderhand contact kan opnemen.

Meer lezen over dit onderzoek

Voor vragen kan je contact opnemen met onderzoeker Jonas van Leeuwen via [email protected].