ppc-klein.png
13 oktober 2022

Postpartum consult Bekkenfysiotherapie

We willen dit jaar graag nog een keer een Webinar geven. Als je interesse hebt, meld je dan aan!

Minder dan de helft van de vrouwen zoekt hulp bij klachten die gerelateerd zijn aan een bekken(bodem)-disfunctie. Vrouwen met risico op bekken(bodem)-disfuncties krijgen in de huidige peripartumzorg nog geen geïndiceerde preventieve adviezen en therapie. Om deze zorg te verbeteren en ten behoeve van de preventie en reductie van bekken(bodem)klachten zijn door de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) de Postpartum Screeningsvragenlijst en het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie ontwikkeld.  Om een grotere groep vrouwen duidelijk te kunnen maken wat de vragenlijst en het consult inhouden zullen ze voor de postpartum-vrouw bekend worden onder de naam de Bekken(bodem)check.

De post partum check is alléén voor NVFB leden (compleeet lidmaatschap) na het volgen van de Webinar. We willen dit jaar graag nog een keer een Webinar geven. Wil je je opgeven, dat kan via [email protected]

Belangrijk! Het post partum consult wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en mag niet worden gedeclareerd onder een behandeling bekkenfysiotherapie. Mocht er uit het consult naar voren komen dat therapie geïndiceerd is dan valt dat natuurlijk wel onder vergoede zorg vanuit de aanvullende verzekering. Het is dus niet de bedoeling om te adverteren met 'gratis bekkenbodem check, vergoed vanuit de verzekering.