BI's informeren leden over de toekomstvisie Fysiotherapie 2025.

16 feb 2018
Beste Collega, Er worden in februari 4 regiobijeenkomsten verzorgd door het KNGF, waaraan u deel kunt nemen en uw mening kunt geven over de toekomst van ons beroep. Zie hiervoor de Fysio E-nieuws van 1 februari 2018.

Klankbord bijeenkomst

Maandag 29 januari jongstleden hebben de bestuursleden van de beroepsinhoudelijke verenigingen een klankbord bijeenkomst bijgewoond, waar de conceptvisie 2025 van het KNGF op het vak van Fysiotherapeut onder leiding van strategie- en innovatiebureau BeBright werd besproken. Wij hebben in deze bijeenkomst onze reactie gegeven op de conceptvisie.

Omdat er nog andere gremia geraadpleegd worden, waaronder de leden middels de genoemde ledenavonden, en onze beroepsgroep mede daardoor, maar voor een klein deel invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke visie, willen wij u onze reactie niet onthouden. U vindt deze onder deze inleiding.

Wij hopen dat u onze mening deelt en deze in grote getale uit wil dragen op de regiobijeenkomsten. De toekomst, waardering en positie van uw werk als gespecialiseerd fysiotherapeut hangt hiervan af.

Wilt u meer informatie, dan kunt u via uw BI-bestuur nader worden geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

De besturen van NFP, NVFB, NVFG, NVRF, NVFS, NVOF, NVMT, VHVL en NVFL.

Tezamen de Federatie Fysiotherapie Specialisten.

Trefwoorden: