Bestuursleden herkiesbaar

26 apr 2018
Op de aankomende ALV van 17 mei willen we u graag de bestuurleden Bernadette en Dieuwke herkiezen en dragen we Rianne van Asperen voor als bestuurslid

Bernadette Berendes en Dieuwke Botschuijver herkiesbaar op ALV 17 mei

De bestuurstermijnen van de bestuursleden Bernadette Berendes (secretaris) en Dieuwke Botschuijver (penningmeester) verlopen op de komende ALV van de NVFB. Gelukkig stellen beide bestuursleden zich weer beschikbaar voor een tweede periode als bestuurslid. Zij zijn dus als zodanig herkiesbaar op de ALV.

Voordracht Rianne van Asperen als bestuurslid NVFB

Met het vertrek van Tine van den Bos bij de vorige ALV is er een bestuursfunctie bij de NVFB vacant. Rianne van Asperen heeft de afgelopen maanden met veel enthousiasme meegelopen met het NVFB bestuur en wordt op de ALV van 17 mei dan ook voorgedragen als algemeen bestuurslid. Rianne is 57 jaar, woonachtig en werkzaam te Oostvoorne.

Trefwoorden: