Nieuwe Master Opleiding Bekkenfysiotherapie

8 aug 2018
AVANS+

Nieuwe Master Opleiding Bekkenfysiotherapie van AVANS+

Het bestuur van de NVFB juicht het toe dat er een tweede opleiding komt. Dit geeft mensen wat te kiezen en stimuleert gezonde concurrentie tussen de opleidingen. Het NVFB-bestuur kan een opleiding erkennen, waarna het diploma van deze opleiding toegang geeft tot het deelregister Bekkenfysiotherapie van het CKR.


De toegang tot het deelregister kan pas gegeven worden nadat de eerste 3 studiejaren plaats hebben gevonden en duidelijk is wat het totale curriculum en het eindproduct is.
Op dit moment kan het NVFB-bestuur niet aangeven of de opleiding over 3 jaar toegang geeft tot het deelregister Bekkenfysiotherapie. Hiervoor zijn de komende 3 jaar visitaties nodig. De visitatie van het eerste jaar, heeft ten tijde van dit schrijven nog niet plaats gevonden. Het NVFB-bestuur heeft hierover contact met de opleiders van de Master Opleiding Bekkenfysiotherapie van AVANS+.

Trefwoorden: