Artikel 14 BIG registratie

19 dec 2018
In vervolg op onze eerdere informatie over de art. 14 BIG registratie houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het nieuwe register voor fysiotherapeuten

Inmiddels is er in de ALV van het KNGF gestemd over het KRF, het nieuwe register voor fysiotherapeuten, dat vanaf 2020 het huidige CKR gaat vervangen. Ook is het plan om de NVFB samen met de NVFK ende NVMT de procedure tot een art.14 BIG registratie te laten volgen is door de ALV goedgekeurd.


Tot zover is de weg vrij om onze erkenningsaanvraag nu ook te laten beoordelen door VWS.
Hoe deze procedure precies moet lopen wordt op dit moment via verkennende gesprekken met ZIN onderzocht.
Ondertussen hebben wij niet stilgezeten en zijn er met vele stakeholders contacten geweest. De soms zelfs heel enthousiaste steunbetuigingen ( letters of support) hebben ons verrast. Tot nu toe hebben van de volgende stakeholders een letter of support ontvangen: IOPTWH, IUGA, ICS,KNOV,NVVS, NVVVP, NHG Seks HAG, NHG Gyn HAG, NVU, NVOG, NVMDL, Olijf, incontinentieverpleegkundigen, ENCA, Lichen Planus, Lichen Sclerosis.


Mochten er nog stakeholders zijn, die wij wellicht nog niet benaderd hebben of waarmee door jullie, als leden van de NVFB, goede contacten onderhouden, dan houden wij ons aanbevolen voor een“ letter of support”.
Daarnaast blijft ons verzoek om de boodschap, waarin de noodzaak tot een art 14 BIG registratie wordt gemotiveerd, te blijven verbreiden onder jullie eigen stakeholders en patiënten onverminderd van kracht. Daarom nogmaals:
“Binnen de bekkenfysiotherapie staat veiligheid van de kwetsbare patiënt voorop, zeker nu het bekengebied een van nature met taboe omgeven regio betreft. Deze inherente zorgvuldigheid is van een nog groter belang, indien  de patiënt een verleden van misbruik in seksueel en/of geestelijk opzicht kent. Hierbij wordt zorgvuldige communicatie gevergd, waarbij er uitgebreid aandacht is voor de bescherming van de grenzen van de patiënt, die zelf niet altijd in staat is, deze zuiver aan te geven.”
Het moet voor de “buitenwereld” duidelijk worden dat men voor bekkenbodemklachten bij de  Bekkenfysiotherapeut moet zijn en welke impact klachten van de bekkenbodem op de kwaliteit van leven heeft. Ook moet duidelijk zijn dat deze klachten vaak complex zijn en een dusdanig specifieke aanpak behoeven, dat deze niet door een Algemeen Fysiotherapeut kunnen worden behandeld.
De NVFB hoopt op steun van u allen bij het verbreiden van deze boodschap onder onze stakeholders.

Trefwoorden: