Uitslag NVFB Wetenschappelijk Fonds call 2018

19 dec 2018
Het bestuur van de NVFB heeft met ingang van 2018 een wetenschappelijk fonds in het leven geroepen.

Honorering van drie onderzoeksvoorstellen

Zij vindt het belangrijk om onderzoek naar o.a. de werkingsmechanismen, de effectiviteit en meerwaarde van bekkenfysiotherapie en innovatieve projecten te stimuleren. Dergelijk onderzoek wordt vaak niet door andere subsidieverstrekkers gehonoreerd. De NVFB wil dergelijke onderzoeken stimuleren door een subsidie te verstrekken. Vanuit het Wetenschappelijk Fonds kunnen meerdere aanvragen worden gehonoreerd, afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de aanvragen. 

Onderzoeksvoorstellen
De subsidie call van 2018 die de NVFB in augustus uitzette, heeft geleid tot honorering van drie onderzoeksvoorstellen. Het bestuur van de NVFB heeft besloten de volgende onderzoeken te honoreren:

  1. Pelvic Floor Physiotherapy in Chronic anal Fissure (Hoofdaanvrager dr. Petra Voorham – van der Zalm)
  2. Nationale survey naar de diagnostiek en behandeling van geregistreerde bekkenfysiotherapeuten bij patienten met Chronic Pelvic Pain Syndrome domein V A: pelvic muscle pain (Hoofdaanvrager prof. dr. Kris Visser)
  3. De invloed van mobilisatie van het sacro-iliacale gewricht en een stabiliserend of relaxerend oefenprogramma op pijn, de functionele status, de functie van de bekkenbodem en de m. Transversus Abdominus bij patiënten met bekkenpijn (Hoofdaanvrager dr. Petra Voorham – van der Zalm)


Aanvullende informatie
In eerste instantie was het de bedoeling om binnen de subsidieregeling een bedrag van € 10.000,- beschikbaar te stellen voor top-down onderzoek. Daarnaast was er een bedrag van € 10.000,- gereserveerd voor kleinere innovatieve bottom-up projecten (maximaal € 5.000,- per project). Voor beide subsidievormen is een aanvullende subsidie of eigen bijdrage van het onderzoeksinstituut van 25% verplicht.
Echter afgelopen jaar is de richting waar de NVFB met het wetenschappelijk fonds heen wil, veranderd. Vanaf 2019 wordt er met een kennisagenda gewerkt. Mede hierom heeft het bestuur van de NVFB besloten om in de call van 2018 geen Top-down onderzoek uit te zetten, maar kleinere innovatieve bottom-up projecten een kans te geven.

De beoordeling van de bottom-up aanvragen heeft plaatsgevonden door het NVFB bestuur als beoordelingscommissie. Indien een lid van de beoordelingscommissie een belangenvermenging heeft met een aanvraag, werd (conform het subsidiereglement) de aanvraag besproken zonder aanwezigheid van het betrokken commissielid. In 2019 zal het Wetenschappelijk Fonds anders ingericht worden.

Het bestuur van de NVFB feliciteert de betrokkenen en kijkt uit naar de resultaten van de onderzoeken.

Trefwoorden: