Wetenschappelijk beleid NVFB

24 apr 2019
Op de ALV in het najaar 2018 is het raamwerk van het wetenschappelijk beleid van de NVFB gepresenteerd.

Bijeenkomst wetenschapsbeleid

Drie april jongstleden is tijdens een bijeenkomst met bekkenfysiotherapeut-wetenschappers uit heel Nederland, een start gemaakt om dit raamwerk in te vullen.

Karin Heijblom, verantwoordelijk voor het programma Waarde van Kennis van het KNGF, gaf een presentatie over het wetenschappelijk beleid van het KNGF.

Daarna is een begin gemaakt met een kennisagenda en een onderzoeksvisie voor de komende 5 jaar. Het streven is om deze in de ALV komend najaar te presenteren.

Tevens is er gesproken over de oprichting van een Science Netwerk. Het vormen van een Science Netwerk moet o.a. toekomstig multicenter onderzoek binnen de bekkenfysiotherapie mogelijk maken. Alle geregistreerde leden ontvangen binnenkort een uitnodiging hiervoor.

Trefwoorden: