Herhaalde oproep: Pool van leden voor vertegenwoordiging namens NVFB

16 okt 2019
Het NVFB- bestuur wordt regelmatig benaderd met de vraag of zij aanwezig willen zijn op bijvoorbeeld een beurs, symposium of een congres.

Pool ledenvertegenwoordiging

Vanuit onze leden is het verzoek gekomen, of het mogelijk is om een pool samen te stellen van enthousiaste bekkenfysiotherapeuten. Deze bekkenfysiotherapeuten  kunnen onze vereniging vertegenwoordigen en ons vak promoten op congressen, symposia en dergelijke gelegenheden.

Het bestuur is erg blij met het initiatief en met de aanmeldingen die er tot op heden binnen zijn gekomen. Het zou fantastisch zijn als er nog meer leden zich aanmelden en we elkaar zo kunnen afwisselen in het vertegenwoordigen van ons mooie vak  en de vereniging.

We zien uw reactie  graag tegemoet op info@nvfb.nl o.v.v. Pool ledenvertegenwoordiging.

Trefwoorden: