Ledenrondgang

16 okt 2019
Het NVFB-bestuur staat voor de belangen van haar leden. Om deze belangen goed in kaart te kunnen brengen is de input van de leden niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk.

Maakt u deel uit van een Bekken IOF of Bekkenwerkgroep?

Al jaren bezoeken daarom leden van het bestuur verschillende bekken IOF’s en andere samenwerkingsvormen van bekkenfysiotherapeuten door het hele land. De NVFB wil graag alle samenwerkingsvormen van bekkenfysiotherapeuten in kaart brengen zodat we korte lijnen met elkaar kunnen houden. We hebben een lijst van bekken IOF’s, echter deze blijkt niet compleet. Ook missen we de samenwerkingsverbanden/werkgroepen die niet geregistreerd zijn als IOF. 

Maakt u deel uit van een Bekken IOF of Bekkenwerkgroep en wilt  u ons helpen om de lijst compleet te maken? Mail dan de gegevens van uw IOF/werkgroep naar info@nvfb.nl o.v.v. IOF/Werkgroep BFT.

Trefwoorden: