Invitational Conference Kennisagenda NVFB

14 feb 2020
In april 2019 hebben we met de klankbordgroep Wetenschap een eerste aanzet gedaan om onderzoeksvragen op te halen voor de Kennisagenda van de NVFB. 

Knelpunten in de zorg

Vlak na de zomer hebben we, door middel van een enquête, bij de leden vragen opgehaald.  Op de algemene ledenvergadering hebben we de concept onderzoeksvisie en concept Kennisagenda voorgelegd aan de aanwezige leden en de leden die via de digitale verbinding de vergadering volgden. Toen kregen we toestemming om op de ingeslagen weg verder te gaan naar een definitieve visie en Kennisagenda. De ledenvergadering heeft haar vertrouwen uitgesproken en aangegeven dat deze niet meer hoeft worden voorgelegd in de ALV.

De volgende stap was het betrekken van onze stakeholders, d.w.z. patiëntenverenigingen en andere zorgdisciplines. Samen met hen hebben we tijdens een Invitational Conference op 20 januari hebben we de (resterende) kennishiaten in kaart gebracht en hebben we knelpunten in de zorg gedefinieerd.

De oogst wordt nu verwerkt en we zullen de definitieve Kennisagenda zo snel mogelijk vast stellen en publiceren.

Een mooi moment op deze avond: de werkgroep Bekkenbodem van de NVOG heeft gevraagd of de NVFB met hen op twee onderzoeksvragen wil samenwerken. Dit is fantastisch en we hebben natuurlijk volmondig  JA gezegd.

Invitational Conference op 20 januari, de (resterende) kennishiaten worden in kaart gebracht 

Trefwoorden: