National Survey for Dutch Pelvic Floor Physiotherapists in Patients with Chronic Pelvic Pain Syndrome

14 feb 2020
De NVFB wil bijdragen aan de professionalisering van het vakgebied door middel van wetenschappelijk onderzoek. Wil jij deelnemen aan het onderzoek?

Online-enquête specifiek gericht op het bekkenbodem fysiotherapeutisch handelen bij CPPS

In samenwerking met het Radboud Universitair Medisch Centrum is vanuit dit oogpunt een onderzoek gestart, waaraan door de NVFB subsidie verleend is.
Het Radboud Universitair Medisch Centrum heeft in januari 2015 een multidisciplinair team aangesteld  gericht op het diagnosticeren en behandelen van patiënten met  CPPS. Daarnaast wil dit team door middel van onderzoek meer inzicht krijgen in de diagnostiek en behandeling van geregistreerde bekkenfysiotherapeuten bij patiënten met CPPS domein V A: Pelvic Muscle Pain. Dit onderzoek maakt deel uit van het promotietraject van Marian Rombouts naar CPPS. Daarbinnen ligt de focus op het in kaart brengen van bestaande therapieën en de verbetering en het uniformiseren van de zorg rondom CPPS. 


Aan alle geregistreerde bekkenfysiotherapeuten hierbij de oproep om deel te nemen aan dit onderzoek door middel van het invullen van een online-enquête specifiek gericht op het bekkenbodem fysiotherapeutisch handelen bij (CPPS).
Het invullen van deze enquête zal ongeveer 15 minuten van je tijd vragen. 


In het belang van onze beroepsgroep hopen wij op een zo groot mogelijke respons. 
Voor het invullen van de vragenlijst is accreditatie aangevraagd.
Wil je deelnemen aan het onderzoek of heb je  vragen, dan kun je terecht bij Marian Rombouts (marian.rombouts@radboudumc.nl).
 

Trefwoorden: