nvfb-kort-knip.jpg
31 augustus 2023

NVFB webinar Terminologie Bekkenfysiotherapie op 26 september

'Vertaling en implementatie van de internationale ICS-Terminologie naar het Nederlands, wat is nieuw?'. 

In 2021 is er een nieuwe internationale richtlijn ‘Terminologie’ gepubliceerd door Frawley et al. De NVFB-werkgroep Terminologie heeft deze vertaald naar het Nederlands en ingevoerd in het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Deze informatie willen we implementeren in heel Nederland om allen dezelfde termen en taal te gaan hanteren en een universeel onderzoek te kunnen uitvoeren, zoals dat ook op de beide opleidingen bekkenfysiotherapie gedoceerd wordt. Zo kunnen we op hoger niveau met elkaar communiceren, wordt ons vak wetenschappelijk meer vergelijkbaar en is communicatie multidisciplinair transparanter. 
Om implementatie te bewerkstelligen is dit webinar ontwikkeld.

Tijdens de webinar wordt informatie gegeven over de vertaling van de ICS terminologie en de consequenties voor het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Dit wordt ondersteund door een PowerPoint. Er wordt interactiviteit gevraagd en er is een mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Informatie over de sprekers:

  • Liesbeth Westerik-Verschuuren, MSPT, Bekkenfysiotherapeute, werkzaam op SOMT Masteropleiding Bekkenfysiotherapie. Geparticipeerd in veel (NVFB)-projecten, zoals binnen deze werkgroep Terminologie. 
  • Petra van Nierop, MSPT, Bekkenfysiotherapeute, Fysio Team Voorburg, docent/cursusleider bij diverse NPi-cursussen.Geparticipeerd in veel (NVFB)-projecten, zoals binnen deze werkgroep Terminologie.   

Programma op dinsdag 26 september

  • 19.50 uur digitale inloop en registratie
  • 20.00 uur start webinar
  • 21.30 uur afronding met uitloop tot 22.00 uur

Doelgroep:
Alle (geregistreerde) bekkenfysiotherapeuten, studenten bekkenfysiotherapie of fysiotherapeuten met aandachtsgebied bekken. 

Kosten:
Voor NVFB-leden wordt de webinar gratis aangeboden. 
Niet-leden wordt een vergoeding van 60 euro gevraagd.

Accreditatie:
Wordt aangevraagd voor 2 punten voor het KRF NL deelregister 'bekkenfysiotherapeut'. 

De webinar vindt online plaats via MS Teams.

Op deze bijeenkomst zijn de betalingsvoorwaarden KNGF van toepassing.

LET OP: VOL = VOL

Naar verwachting wordt dit webinar op 30 november 2023 nogmaals georganiseerd. Meer informatie volgt.