07 maart 2024

Herhaling webinar Terminologie bekkenfysiotherapie

In 2023 hebben we tweemaal het succesvolle webinar ‘terminologie bekkenfysiotherapie’ gehouden. De webinar wordt nog eenmaal herhaald, dit is echt de ALLERLAATSTE keer, op donderdag 7 maart 2024. Interactief, met informatie, uitleg en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

In 2021 is er een nieuwe internationale richtlijn ‘Terminologie’ gepubliceerd door Frawley et al. De NVFB-werkgroep Terminologie heeft deze vertaald naar het Nederlands en ingevoerd in het bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Deze informatie willen we implementeren in heel Nederland om allen dezelfde termen en taal te gaan hanteren en een universeel onderzoek te kunnen uitvoeren, zoals dat ook op de beide opleidingen bekkenfysiotherapie gedoceerd wordt. Zo kunnen we op hoger niveau met elkaar communiceren, wordt ons vak wetenschappelijk meer vergelijkbaar en is communicatie multidisciplinair transparanter. 
Om implementatie te bewerkstelligen is dit webinar ontwikkeld.

Informatie over de sprekers:

  • Liesbeth Westerik-Verschuuren, MSPT, Bekkenfysiotherapeute, werkzaam op SOMT Masteropleiding Bekkenfysiotherapie. Geparticipeerd in veel (NVFB)-projecten, zoals binnen deze werkgroep Terminologie. 
  • Petra van Nierop, MSPT, Bekkenfysiotherapeute, Fysio Team Voorburg, docent/cursusleider bij diverse NPi-cursussen.Geparticipeerd in veel (NVFB)-projecten, zoals binnen deze werkgroep Terminologie.   

Aanmelden:

  • Klik hier om je aan te melden.

Programma op donderdag 7 maart

  • 19.50 uur digitale inloop en registratie
  • 20.00 uur start webinar
  • 21.30 uur afronding met uitloop tot 22.00 uur

Doelgroep:
Alle (geregistreerde) bekkenfysiotherapeuten, studenten bekkenfysiotherapie of fysiotherapeuten met aandachtsgebied bekken. 

Kosten:
Voor NVFB-leden wordt de webinar gratis aangeboden. 
Niet-leden wordt een vergoeding van 60 euro gevraagd.

Accreditatie:
Accreditatie is toegekend voor 2 punten voor het deelregister 'bekkenfysiotherapeut'. 

De webinar vindt online plaats via MS Teams.

Op deze bijeenkomst zijn de betalingsvoorwaarden KNGF van toepassing.