07 juni 2021

Maudsley Marital Questionnaire (MMQ)

De Maudsley Marital Questionaire (MMQ) is een zelfbeoordelingsvragenlijst met drie subschalen, die de tevredenheid meet van het seksuele contact, de emotionele band met de partner en de tevredenheid over het leven in het algemeen.

Deze informatie is alleen voor leden van de NVFB beschikbaar.