26 mei 2021

Kennisagenda NVFB 'De eerste stap naar Kennis'

Op 28 mei 2020 heeft het bestuur vol trots de NVFB-onderzoeksvisie en Kennisagenda 'De eerste stap naar Kennis' vastgesteld. Hiermee groeit de wetenschappelijke body van de vereniging. In de langetermijnvisie van 2016-2020 werd het zaadje gepland, met als gevolg de eerste onderzoeksvisie en kennisagenda van de vereniging.

Onderzoeksvisie en Kennisagenda van de NVFB

In april 2019 kwamen de leden van de wetenschappelijke klankbordgroep bij elkaar om de basis te leggen voor de onderzoeksvisie en kennisagenda van de NVFB. In deze bijeenkomst werd geïnventariseerd welke onderwerpen belangrijk zijn voor de onderzoeksvisie en werden kennishiaten in kaart gebracht. De concept-onderzoeksvisie, geschreven door Bary Berghmans, Petra Voorham-van der Zalm en Nicole van Bergen, werd in de algemene ledenvergadering van november 2019 goedgekeurd. OOk werd in deze algemene ledenvergadering toestemming gegeven aan het bestuur om de concept-Kennisagenda vast te stellen zonder opnieuw de algemene ledenvergadering te raadplegen.

In het najaar van 2019 zijn met een enquête onder de leden extra onderzoeksvragen opgehaald. In januari 2020 volgde een Invitational Conference met externe stakeholders, zoals aanpalende beroepsorganisaties en patiëntenverenigingen. Na een korte inventarisatie op ontbrekende en verwijdering van al lopende vragen, is in deze bijeenkomst een start gemaakt met het prioriteren van de onderzoeksvragen. De genodigden die niet aanwezig konden zijn, hebben nadien hun score per e-mail doorgegeven.