shutterstock_477266302_ppc_zwanger---vrouw-met-kind-olp.jpg
20 april 2021

Postpartum consult Bekkenfysiotherapie

Minder dan de helft van de vrouwen zoekt hulp bij klachten die gerelateerd zijn aan een bekken(bodem)-disfunctie. Vrouwen met risico op bekken(bodem)-disfuncties krijgen in de huidige peripartumzorg nog geen geïndiceerde preventieve adviezen en therapie. Om deze zorg te verbeteren en ten behoeve van de preventie en reductie van bekken(bodem)klachten zijn door de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) de Postpartum Screeningsvragenlijst en het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie ontwikkeld. Op deze pagina geven we uitleg over de inhoud van de Screeningslijst, de mogelijke adviezen en een beschrijving van het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie. Om een grotere groep vrouwen duidelijk te kunnen maken wat de vragenlijst en het consult inhouden zullen ze voor de postpartum-vrouw bekend worden onder de naam de Bekken(bodem)check.

Voor wie is de Postpartum Screeningslijst?
Voor vrouwen in de periode tussen 6 weken en 9 maanden na de bevalling.

Voor wie is de Postpartum Screeningslijst niet?
Voor vrouwen die direct na de bevalling of binnen 6 weken ernstige klachten ervaren in de bekken(bodem)regio of vrouwen met een totaalruptuur als gevolg van de bevalling. Dan zou, conform de richtlijn Totaalruptuur van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de vrouw direct geadviseerd moeten worden een afspraak te maken voor onderzoek en behandeling bij de geregistreerde bekkenfysiotherapeut.

Wat houdt de Postpartum Screeningslijst in? 
De online Postpartum Screeningslijst brengt de aanwezigheid van klachten en prognostische factoren in kaart bij de postpartum-vrouw. De Postpartum Screeningslijst focust op vijf aandachtgebieden:

 1. Urine-incontinentie,
 2. Anale incontinentie,
 3. Prolapsklachten,
 4. Pijnklachten rond het bekken/de bekkenbodemregio en
 5. de daarmee samenhangende beperkingen in het dagelijks leven.

De vragen naar mogelijke prognostische factoren zijn gebaseerd op een recente systematische review (2020)1,2  naar de prognostische factoren voor urine-incontinentie, anale incontinentie, prolaps en bekkenpijn bij postpartum-vrouwen.

De PostpartumScreeningslijst is beschikbaar via de consumentenwebsite van de NVFB www.bekkenfysiotherapie.nl en www.bekkenbodemcheck.nl en wordt door de vrouw zelf ingevuld. De verloskundige, gynaecoloog, kraamverzorgenden, zwangerschapsbegeleiders of huisarts kan de postpartum vrouw op deze lijst attenderen.  

Uit de score van de Postpartum Screeningslijst volgt een gericht advies: 

 • Universele preventie (groen): De vrouw zonder klachten en met laag risico op bekken(bodem)klachten krijgt via de website informatiefolders aangeboden met tips en adviezen en heeft geen verdere begeleiding nodig. Als de vrouw hierna nog vragen heeft kan ze een afspraak maken voor een Postpartum Consult bij een geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
 • Selectieve preventie (oranje): De vrouw zonder klachten en met een verhoogd risico op bekken(bodem)klachten krijgt het advies om een afspraak te maken voor een Bekken (Bodem) Check (het Postpartum Consult) bij een geregistreerde bekkenfysiotherapeut.  
 • Zorggerelateerde preventie (rood): De vrouw met klachten in de bekken(bodem)regio krijgt het advies een geregistreerd bekkenfysiotherapeut te consulteren voor onderzoek en behandeling.

Code
De vrouw krijgt naast het advies ook een unieke code, die zij opschrijft en meeneemt naar de geregistreerd bekkenfysiotherapeut. Deze code kan de bekkenfysiotherapeut invullen op een pagina achter de inlog van de NVFB website. Na het invullen van de code verschijnen alle antwoorden die de vrouw heeft ingevuld en kan er een PDF van gemaakt worden voor het dossier. Dit scheelt tijd in de anamnese en in administratieve lasten.

Wat is het doel van het Post Partum Consult?
Middels het Post Partum Consult is het binnen één consult mogelijk om postpartum vrouwen die een verhoogd risico lopen op bekken(bodem)klachten gericht te onderzoeken op disfuncties van de bekkenbodem en/of het bekken. De geregistreerd bekkenfysiotherapeut kan de vrouw informeren over wat ze bij een verhoogd risico kan doen om klachten op een latere leeftijd te voorkomen of de kans hierop te verminderen. Daarnaast hebben asymptomatische vrouwen de gelegenheid om vragen te stellen over het opbouwen van de functie van het bekken of bekkenbodem, over oefeningen, sport- en werkhervatting. De bekkenfysiotherapeut kan dit doen met behulp van leefstijladviezen, toiletadviezen, uitleg over de tijdlijn van herstel van de bekken(bodem) na de bevalling, trainingsinformatie en bekken(bodem)oefeningen.

Voor onze leden! 
Het NVFB-Postpartumconsult Bekkenfysiotherapie/ Bekken(bodem)check is alleen beschikbaar voor NVFB-leden. Er wordt via bekkenfysiotherapie.nl en bekkenbodemcheck.nl alleen verwezen naar geregistreerde NVFB-leden. Deze kunnen inloggen en met de code de antwoorden op de vragenlijst ophalen. Dit besluit heeft het NVFB-bestuur genomen, omdat dit product volledig gefinancierd is vanuit de NVFB-ledengelden.

Wil jij lid worden en ontdekken wat voor voordelen het lidmaatschap nog meer biedt?

Literatuur:

 1. Risk factors for pelvic girdle pain postpartum pregnancy related low back pain postpartum; a systematic review and meta-analysis Wiezer et al. Musculoskeletal Science and Practice 48 (2020) 102154

 2. Pregnancy and obstetric related risk factors for urinary incontinence, fecal incontinence or pelvic organ prolapse later in life: a systematic review and meta-analysis. Hage et al. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS). doi:10.1111/aogs.14027

Exclusief voor leden!
De Toolkit PPC-BFT
is voor € 25 (exclusief € 7,50 porto en handlingkosten) te bestellen via het bestelformulier.

De Toolkit bestaat uit:

 • Handleiding PPC-BFT
 • 25 folders voor de verwijzer
 • 25 folders voor de vrouw
 • 2 A3 posters met QR code
 • 5 A5 posters met QR code
 • Geplastificeerde kaart met 'De tijdlijn' en 'Vrouw in balans'