uit-de-bestuurskamer-2.jpg
16 augustus 2022

Even bijpraten ... Nicole van Bergen

Augustus 2022 - De meesten van jullie hebben waarschijnlijk al genoten van een heerlijke vakantie. Het valt me altijd weer op hoeveel creatiever je wordt na zo’n periode.

De plannen en  ideeën borrelen vanzelf op. Ook de bestuursleden van de NVFB gebruiken deze periode om op te laden, zodat we straks weer mooie dingen voor jullie, de leden, kunnen doen.

Zaterdag 18 juni 2022 heeft het bestuur een heidag gehad. Op deze dag zijn de nieuwe bestuursleden meegenomen in de verenigingsstructuur en de statutaire taken van de NVFB. De functies van een beroepsvereniging zijn besproken en de samenwerking KNGF-SKF. Nadat er ook een stukje historie is besproken, hebben we de lange termijn visie doorgenomen en hebben de mogelijke projecten voor het jaarplan 2023 besproken. Deze worden nu uitgewerkt, zodat we ze op de algemene ledenvergadering in november kunnen presenteren. 

De NVFB heeft samen met de Universiteit van Twente een subsidieaanvraag bij ZONMW ingediend voor een onderzoek naar bekkenfysiotherapie bij prolaps. Helaas hebben we te horen gekregen dat we niet door zijn tot de laatste ronde. Heel jammer, de concurrentie is moordend.

In navolging van de bestuurlijke verkenning tussen de verschillende BI besturen, waar ik in de vorige nieuwsbrief over schreef, heeft er ook een verkennende sessie plaats gevonden tussen de schrijfgroepen van de diverse beroepsprofielen. Ook zij zijn in gesprek gegaan over waar onze expertise-gebieden elkaar raken en overlappen. Ook zij kwamen onder andere tot de conclusie dat wij, met name bij complexe casuïstiek, vaker tegelijkertijd multidisciplinair met elkaar samen zouden moeten werken, dan na elkaar om zo elkaar te kunnen versterken en de patiënt de beste zorg te leveren.

Zoals jullie zien hebben we niet stil gezeten. Dat blijkt ook wel uit de items die in deze nieuwsbrief staan.
Mooi om te zien dat de subsidie van het NVFB Wetenschappelijk Fonds een bijdrage heeft kunnen leveren aan het aantonen dat bekkenfysiotherapie effectief is bij anale fissuren.

Ik wens jullie namens het bestuur een frisse start na de vakantie met veel creativiteit en nieuwe plannen!

Nicole van Bergen
Voorzitter NVFB