uit-de-bestuurskamer-2.jpg
19 december 2022

Even bijpraten ... Nicole van Bergen

December 2022 - Op de laatste ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Dieuwke Botschuijver -Sellmeijer. Een flinke aderlating voor het bestuur. Dieuwke was 8,5 bestuurslid en heel actief.

Zij was de bestuursverantwoordelijke van ‘de NVFB- stand’ en zorgde er altijd voor dat we op de vele congressen van onze stakeholders vertegenwoordigd waren. Ook had zij het Bulletin in haar portefeuille, wat de afgelopen jaren een ware metamorfose heeft ondergaan. Samen met de congrescommissie en Ardy Struijk was zij verantwoordelijk voor de goede en vlekkeloos georganiseerde NVFB-congressen. Dieuwke stuurde ook de social media commissie aan.
Ledenbinding is haar op het lijf geschreven: de studentenlunches, ledenrondgangen in het land, de huisartsenvoorlichting en de contacten met individuele leden, en… steeds met een lach. 
Ze werkte ook aan veel projecten mee, omdat deze ook altijd weer in haar portefeuille belandden. Immers, veel projecten moeten uiteindelijk vermarkt of gecommuniceerd worden. Als penningmeester was ze verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de begroting en werkte ze nauw samen met de sponsorcommissie. Niet te vergeten, Dieuwke was een kei in het vinden van goede locaties voor hei- en kaderdagen en verzon ook altijd een leuke activiteit voor de teambuilding. Het bestuur bedankt haar en zal haar gaan missen.


In dezelfde ledenvergadering is Mariska Droop gekozen als bestuurslid en penningmeester en Kristel Bonten als algemeen bestuurslid portefeuille Kwaliteit. We zijn dus weer voltallig.


Het beroepsprofiel ligt nog op schema. Inmiddels zijn de focusgroepen geweest voor Module 1 en 2 en deze feedback wordt verwerkt. De schrijfgroep is nog bezig met module 4 de competenties van de bekkenfysiotherapeut.


Namens het bestuur wens ik je een hele gezellige tijd toe komende periode. Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2023!

Nicole van Bergen
Voorzitter NVFB