uit-de-bestuurskamer-2.jpg
13 juni 2022

Even bijpraten ... Nicole van Bergen

Juni 2022 - Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we afscheid genomen van bestuursleden Rianne van Asperen en Bernadette Berendes-Van Dijk.

Dieuwke Botschuijver-Sellmeijer heeft toestemming gekregen om een half jaar langer aan te blijven. Gelukkig hebben we versterking gekregen van Djoeke Saaltink, Lauri Savelkoul en Marloes Reijman. Zij zijn als bestuursleden gekozen. Op dit moment draait Kristel Bonten mee en hopelijk stelt zij zich in november kandidaat.

Ik ben er echt heel trots op dat er zoveel collega's zijn die zich voor de vereniging en voor bekkenfysiotherapie-NL in willen zetten.
Binnenkort hebben we een heidag met het bestuur om de nieuwe bestuursleden te informeren over alle lopende zaken en gaan we brainstormen over het jaarplan 2023.

Steeds meer oudere collega's maken zich zorgen over opvolging, andere collega's kunnen geen versterking vinden. Het bestuur heeft deze signalen opgepikt en in 2020 zijn we dan ook gestart met het project informatie op Hogescholen. Het project wordt geleid door Elisabeth Van Der Spek - Mes. Met dit project willen we de bachelor studenten laten kennismaken met bekkenfysiotherapie in de hoop dat zij voor deze Master kiezen.
Inmiddels zijn er op diverse Hogescholen gastlessen gegeven en is er een minor bekkenfysiotherapie in de maak. Hopelijk leidt dit tot voldoende nieuwe aanwas.

Afgelopen zaterdag heeft, in het leerhotel Het Klooster te Amersfoort, een bestuurlijke verkenning plaatsgevonden met alle voorzitters en een extra bestuurslid van alle beroepsinhoudelijke verenigingen. We zijn in gesprek gegaan over waar onze expertise-gebieden elkaar raken en overlappen. Aan de hand van diverse casuïstiek hebben we dit in kaart gebracht. Eén van de conclusies was dat wij, met name bij complexe casuïstiek, vaker tegelijkertijd multidisciplinair met elkaar samen zouden moeten werken, dan na elkaar om zo elkaar te kunnen versterken en de patiënt de beste zorg te leveren.

Namens het bestuur wens ik jullie allemaal een mooie zomer!

Nicole van Bergen
Voorzitter NVFB