uit-de-bestuurskamer-2.jpg
11 oktober 2022

Even bijpraten ... Nicole van Bergen

Oktober 2022 - De vakantie is afgelopen, duidelijk merkbaar. Niet alleen omdat het weer is omgeslagen en de herfst is gearriveerd, ik merk het ook aan de volle agenda. Er zijn weer veel bestuursactiviteiten die deze agenda vullen.

Inmiddels zijn module 1 en 2 van het beroepsprofiel bekkenfysiotherapeut zover dat ze kunnen worden voorgelegd aan onze focusgroep. De schrijfgroep buigt zich nu over module 4, dat zijn de competenties van de bekkenfysiotherapeut. We liggen nog steeds op schema en de bedoeling is dat het beroepsprofiel in maart 2023 wordt opgeleverd en we het in de algemene ledenvergadering kunnen accorderen.

We leggen op dit moment de laatste hand aan het jaarplan 2023. Waarin wat projecten doorlopen, maar waarin we ook nieuwe projecten starten. Het bestuur is heel benieuwd wat jullie er van vinden.

De NVFB is in overleg met Hogeschool AVANS in Breda over een keuzemodule bekkenfysiotherapie. Deze module moet leiden tot een minor. We hopen dat op deze wijze studenten fysiotherapie eerder kiezen voor de opleiding bekkenfysiotherapie, omdat ze hierdoor weten wat het vak inhoud, Op deze manier wil het NVFB bestuur een bijdrage leveren aan een oplossing  om het te kort aan bekkenfysiotherapeuten het hoofd te bieden.

We hebben gemerkt dat velen van jullie het prettig vinden om de algemene ledenvergadering (ALV) digitaal bij te wonen. Ten tijde van COVID was er een speciale verordening waardoor digitaal stemmen mogelijk was terwijl het niet in het huishoudelijk reglement was opgenomen. Op dit moment is deze verordening verlopen en zijn we genoodzaakt om het huishoudelijk reglement aan te passen. Dat betekent dat we deze ALV fysiek moeten houden.

Eigenlijk komt het wel goed uit omdat we na 8,5 jaar afscheid nemen van Dieuwke, dat is live toch leuker dan digitaal. We kiezen ook twee nieuwe bestuursleden.


Ik ben zo trots op deze vereniging en haar leden, elke keer zijn er wel weer leden die actief willen bijdragen aan de doelstellingen van de vereniging om zo de bekkenfysiotherapie-NL naar een hoger plan te tillen. Zo heeft Mariska Droop zich gemeld als adspirant bestuurslid en benaderde Caroline Hagenaars met het idee voor educatie over relevante bekkenbodemthema’s en ons vak op middelbare scholen. Iedereen werd zo enthousiast dat er binnen no time een projectgroep was.
Daarnaast zijn er ongelooflijk veel leden actief in de diverse commissies, projectgroepen en richtlijnen. Zonder jullie kunnen we al deze mooie dingen niet realiseren

Ik hoop jullie te ontmoeten op de algemene ledenvergadering op 10 november!

Nicole van Bergen
Voorzitter NVFB