Zoekresultaten

10 juni 2021

KNGF-richtlijn Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn

De KNGF-richtlijn Zwangerschapsgerelateerde bekkenpijn is beschikbaar op het KNGF-Kennisplatform.

Lees verder

10 juni 2021

KNGF-Brochure Zorgvuldig handelen juli 2007

Voorbehouden en bijzondere handelingen verlangen specifieke waarborgen.

Lees verder

10 juni 2021

KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering - 2019

De KNGF-richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering is beschikbaar op het KNGF-Kennisplatform.

Lees verder

08 juni 2021

Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL)

De vragenlijst Prolapse Quality of Life Questionnaire (P-QoL), Engelse versie, meet de ernst van de ervaren prolapsklachten (symptomen) en de mate van de beïnvloeding van de prolapsklachten op de kwaliteit van leven van de patiënt. De P-QoL wordt niet aangeraden in de multidisciplinaire richtlijn Prolaps van de NVOG (2014).

Lees verder

08 juni 2021

Global Perceived Effect / Globaal ervaren effectscore

Aan de hand van de Global Perceived Effect (GPE) / Globaal ervaren effectscore (GEE) kan de mening van de patiënt over het herstel worden gemeten. De volgende vraag staat daarbij centraal: ‘In welke mate bent u sinds het begin van de behandeling hersteld van uw klachten?’ Als de behandelaar daarnaast geïnteresseerd is in de mening van de patiënt over de tevredenheid van de behandeling kan de GPE met 2 items worden toegepast.

Lees verder

08 juni 2021

Numeric (Pain) Rating Scale

De N(P)RS wordt voor vele doeleinden gebruikt. Hierbij wordt de uitkomstmaat mede bepaald door de doelgroep, de tijdsspanne en de setting waarin de schaal wordt toegepast. Een bekend gebruik is om de mate van pijn te scoren.

Lees verder

08 juni 2021

Patiënt Specifieke Klachten (PSK)

De vragenlijst Patiënt Specifieke Klachten (PSK) meet de mate van ervaren beperkingen in het dagelijks leven. De PSK wordt aangeraden in de KNGF-richtlijn Lage Rugpijn (Staal, 2013a) en de KNGF-richtlijn Stress Urine Incontinentie (Bernards, 2017).

Lees verder

07 juni 2021

Modified Low Back Pain Disability Questionnaire (MDQ)

De vragenlijst Modified Low Back Pain Disability Questionnaire (MDQ) is een gemodificeerde versie van de Oswestry Low Back Pain Disability Questionnair (OLBPDQ) of Oswestry Disability Index (ODI) en meet de mate van functionele beperkingen door pijn bij patiënten met lage rugklachten.

Lees verder

07 juni 2021

Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ)

De vragenlijst Roland-Morris Disability Questionnaire (RDQ) kwantificeert de mate van functionele beperkingen door lage rugklachten bij patiënten met acute, subacute en chronische lage rugklachten.

Lees verder

07 juni 2021

Maudsley Marital Questionnaire (MMQ)

De Maudsley Marital Questionaire (MMQ) is een zelfbeoordelingsvragenlijst met drie subschalen, die de tevredenheid meet van het seksuele contact, de emotionele band met de partner en de tevredenheid over het leven in het algemeen.

Lees verder