Project Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie

We willen een nieuw product in de markt gaan implementeren: het Postpartum Consult Bekkenfysiotherapie (ppc-bft). Doel van dit product is het opleveren van gevalideerde vragenlijst die leden, verwijzers en consumenten kunnen gebruiken bij het vroegtijdig signaleren van bekkenbodemklachten.

Vernieuwing

Via het PPC-BFT kan worden bepaald of bekkenfysiotherapie al dan niet ge├»ndiceerd is. Het PPC-BFT kan worden aangevraagd door de cli├źnt zelf na toepassen van een vragenlijst via een website/App, door een verwijzer of door een collega (specialistisch) fysiotherapeut. Door middel van het PPC-BFT kunnen de diagnostische mogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut worden benut in de postpartum periode.

Zwangerschap is een risicofactor voor het ontwikkelen van bekkenbodemklachten op latere leeftijd. Het PPC-BFT probeert door middel van secundaire preventie hier op in te spelen.

Stip op de horizon: Het vormgeven aan vernieuwende producten en innovaties. De interventie is met wetenschappelijke evidentie onderbouwd.

Lees in het jaarplan 2018 meer over dit project.

Portefeuille Kwaliteit en Inhoud

Nicole van Bergen
Nicole van Bergen, Voorzitter NVFB, info@nvfb.nl