NVFB webinar (M)anusje van Alles Bekkenfysiotherapie op 27 mei a.s.

Spreker Daniëlle van Reijn heeft in opdracht van de NVFB in 2023/2024 de factsheet ‘Chronische Anale Fissuren (CAF)’ ontwikkeld, gebaseerd op haar promotieonderzoek. In dit webinar wordt de factsheet besproken en worden de nieuwste inzichten en informatie geven rondom proctologische problematiek, waarbij m.n. de 'chronische anale fissuur' en het ‘levator ani syndroom’ worden uitgelicht.

Onze sponsoren