nvfb-kort-knip.jpg
10 november 2023

Algemene Ledenvergadering

De NVFB organiseert twee keer per jaar een algemene ledenvergadering. Als dat nodig is, schrijven we een extra vergadering uit. Jouw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van de NVFB. Laat daarom je stem nooit verloren gaan en stem op jouw ALV!

De laatste ALV is was op donderdag 9 november 2023. 

In deze Algemene Ledenvergadering is het jaarplan 2024 en de bijbehorende begroting doorgenomen en de actualiteiten rondom ons prachtige vak.