uit-de-bestuurskamer-2.jpg
16 april 2024

Even bijpraten ... Nicole van Bergen

Tijdens de algemene ledenvergadering van het KNGF op 27 maart jl. is het Kwaliteitskader opnieuw ter stemming gebracht.

Deze keer met een uitvoeringsplan, waarin de nodige GO/NO GO momenten via de ALV zijn ingebouwd. En met de toezegging van 5,4 miljoen voor de implementatie, maar ook de borging op praktijk- en fysiotherapeutniveau. Ruim 5.000 leden stemden: 55 % stemde tegen, 42% voor en 3% stemde blanco.

Op de avond van de ALV was er veel emotie, tegenstemmers bleken vooral tegen te zijn omdat tariefreparatie uit blijft. Wij begrijpen dat, gezien het huidige tarief de kosten niet dekt, een fatsoenlijke CAO niet mogelijk is en hierdoor bij velen het water aan de lippen staat. We hoorden ook die avond dat het kwaliteitskader een product is van onderhandelingen. Zorgverzekeraars Nederland wilde het Praktijkregister (lees intervisie en visitatie en borging WKKGZ) al veel eerder dan de uit onderhandelde datum van 2030 verplichten. Het KNGF is er dus in geslaagd om de nodige tijd te kopen en heeft dat ook gekoppeld aan structurele financiering hiervoor. Is er geen geld, dan gaat het niet door.

Ondanks dat wij, bestuur NVFB, ook nog kritische kanttekeningen bij het kader hadden, vinden we het jammer dat het kwaliteitskader niet is aangenomen. Het is namelijk onzeker wat de toekomstige invloed van het KNGF op zowel het kwaliteitskader als de uitvoering en implementatie ervan is. Geeft deze uitkomst een ongewenst signaal af naar de partijen die betrokken zijn bij het opstellen van het kwaliteitskader en onze stakeholders? Of bemoeilijkt c.q. vertraagd het de  gesprekken over een fusie tussen SKF en KNGF?

Op de ledenvergadering werd ook een motie tegen het bestuur van het KNGF ingediend. De vergadering is verdaagd en gaat op 7 mei verder. Dan wordt er gestemd over de motie.

Wat dit alles betekent voor onze toekomst, voor onze vereniging en voor ons vak?
In het dynamische zorglandschap kan dit voor stilstand zorgen, terwijl het nu belangrijk is om onze positie binnen de regionalisering en anderhalvelijnszorg te versterken. Daarom is het goed om vooruit kijken en breder te kijken dan de huidige interne focus.
Tegelijkertijd merken we dat leden die het KNGF verlaten, ook de NVFB verlaten vanwege het gekoppelde lidmaatschap. We vragen ons af hoe we het beste jullie belangen kunnen behartigen. Een belangrijke vraag daarbij is of we dit binnen de huidige structuur van de beroepinhoudelijke verenigingen (BI’s) binnen het KNGF kunnen realiseren. We zullen deze en andere vragen de komende tijd actief met jullie en het KNGF bespreken om samen de beste weg vooruit te bepalen.

Namens het bestuur NVFB,

Nicole van Bergen