uit-de-bestuurskamer-2.jpg
14 februari 2024

Even bijpraten ... Nicole van Bergen

Stem jij voor je eigen toekomst? Huh zul je denken, waar gaat dit over?

Afgelopen november op de algemene ledenvergadering van het KNGF werd een heel belangrijk document ter stemming gebracht. Van de 12.000 stemgerechtigden, stemde 3000 leden. Tweeduizend stemde tegen en duizend leden stemden voor. Duidelijk zou je zeggen, over tot de orde van de dag. Ware het niet dat het een heel belangrijk document is, wat bepalend is voor onze toekomst. In het document is vastgelegd wat fysiotherapeuten, oefentherapeuten, patiënten en zorgverzekeraars verstaan onder goede fysiotherapie en oefentherapie; hoe die goede zorg is georganiseerd; wat de toekomstplannen zijn naar 2030.

Het document is ontwikkeld in opdracht van de overheid door KNGF, SKF, VvOCM, Patiëntenfederatie en Zorgverzekeraars Nederland onder begeleiding van het Zorginstituut Nederland. Voor de uitvoering en implementatie, van de zaken in dit document, is geld beschikbaar op praktijk en therapeut niveau. Dit document houdt de gemoederen, op de actiegroep pagina op facebook, druk bezig. De naam van dit document? “Het Kwaliteitskader”.

Op 1 februari stuurde we, namens alle BI’s, een hele lange nieuwsbrief hierover. We willen je heel graag informeren, zodat je een weloverwogen stem kunt uitbrengen. Ja, we roepen je op om te gaan stemmen over je eigen toekomst en de toekomst van onze beroepsgroep.

Wat gebeurt er als het Kwaliteitskader niet wordt aangenomen?

Wij hebben geen kristallen bol. De verwachting is, dat de andere partijen doorgaan. En dat zorgverzekeraars via de contracten de visitatie, dataverzameling en lerende omgeving uit het Kwaliteitskader alsnog op ons bord leggen. In dat geval zijn we de regie kwijt en zijn er ook geen financiën meer beschikbaar voor de uitwerking, uitvoering en implementatie van deze zaken.

Begin maart houden we een interactief Webinar (houdt de nieuwsbrief en socials in de gaten), waarin we je informeren en je vragen beantwoorden.

Lees de tekst van de uitgebreide nieuwsbrief nog eens door, volg het Webinar en ga op 27 maart stemmen!