uit-de-bestuurskamer-2.jpg
24 maart 2023

Even bijpraten ... Nicole van Bergen

Maart 2023 - Het is even stil geweest na het laatste bericht over de motie fusie KNGF-SKF. Inmiddels is er een werkgroep geformeerd met afgevaardigden uit het KNGF bestuur, het consilium en de BI’s en worden er constructieve gesprekken gevoerd.

Vorige week heeft een externe klankbordgroep, bestaande uit verwijzers en patiëntenverenigingen, zich over ons beroepsprofiel gebogen en waardevolle feedback gegeven. Ons vak was duidelijk herkenbaar volgens hen. Als deze feedback verwerkt is, kijkt er nog een tekstschrijver naar en daarna wordt hij in juni voor akkoord aan jullie voorgelegd op de algemene ledenvergadering.

Met de vertaling van de ICS terminologie zijn we ook al een heel eind. Er zijn nog enkele onduidelijkheden die nagevraagd worden bij de auteurs. Hierna wordt dit verwerkt in een landelijk protocol voor vaginaal en rectaal onderzoek, zodat de studenten van beide opleidingen hetzelfde gedoceerd krijgen.

Nog even en dan is het zover. Ons eigen NVFB congres is helemaal volgeboekt!  Het belooft een mooie dag te worden op Papendal.

Hopelijk tot ziens op 31 maart!

Nicole van Bergen
Voorzitter NVFB