nvfb-kort-knip.jpg
09 april 2024

Vacature Algemeen Bestuurslid NVFB

De NVFB is op zoek naar een Algemeen Bestuurslid, Portefeuille Ledenbinding/-werving. Iets voor jou? Of heb je vragen? Je kunt reageren via [email protected]. Hieronder lees je de hele vacature.

Vacature Algemeen Bestuurslid, Portefeuille Ledenbinding/-werving

 

Vereniging NVFB

De Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB) is dé beroepsvereniging van en voor bekkenfysiotherapeuten in Nederland. De NVFB bevordert de kwaliteit van het vak bekkenfysiotherapie en behartigt de sociaal-economische en maatschappelijke belangen van bijna 600 aangesloten bekkenfysiotherapeuten. De vereniging heeft diverse commissies.

Missie 

In 2025 heeft de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie het vak bekkenfysiotherapie gepositioneerd als een sterk merk naar collega’s, consumenten en andere relevante stakeholders. Hiermee speelt zij in op het zorglandschap van de toekomst. Door continue ontwikkeling van het vak bekkenfysiotherapie te stimuleren, te investeren op de samenwerking met consument en stakeholders en in contact te blijven met haar leden en het werkveld, draagt zij bij aan de versterking van de positie van de bekkenfysiotherapeut en het merk bekkenfysiotherapie.

Kernwaarden

Kwaliteit

Ontwikkelen van de best mogelijke kwaliteit van zorgverlening en het wetenschappelijk onderbouwen van deze kwaliteit. Het versterken van de positie van de bekkenfysiotherapeut als professionele zorgverlener in het zorgveld.

Innovatie

Constante ontwikkeling en vernieuwing van het vak bekkenfysiotherapie en de vaardigheden van de bekkenfysiotherapeut. Vanuit een zorginhoudelijk perspectief, maar ook vanuit economisch perspectief.

Positionering

Versterken van de positie en de inhoudelijke belangen van de leden van de NVFB.

Visie
 • In 2025 kiezen er jaarlijks meer fysiotherapeuten voor de opleiding bekkenfysiotherapie.
 • In 2025 zijn collega (verbijzonderd) fysiotherapeuten (i.o.), consumenten en andere stakeholders op de hoogte van wat het vak bekkenfysiotherapie inhoud.
 • Nauwe samenwerking binnen de Federatie Fysiotherapie Specialisten geeft innovatieve producten, verdieping en versterking van de positie van de bekkenfysiotherapeut, waardoor zij de best mogelijk zorg kan leveren aan haar patiënten.
 • In 2025 is bekkenfysiotherapeut een beschermde titel en erkend specialisme in artikel 14 Wet BIG.
 • In 2021 worden de Entrustable Professional Activities opgeleverd en zijn hiermee de minimale opleidingseisen voor de bekkenfysiotherapeut bekend.
 • In 2022 is het beroepsprofiel van de bekkenfysiotherapeut herschreven. Interventies die een verdieping geven van het domein Bekkenfysiotherapie, zoals bijvoorbeeld het post partum consult zijn hierin opgenomen.
 • De NVFB maakt zich sterk dat geregistreerde bekkenfysiotherapeuten in 2025 de in 2021 gepubliceerde internationale terminologie gebruiken. Dit geeft de mogelijkheid tot verdieping binnen het domein, omdat een ieder dezelfde taal spreekt en dit leidt uiteindelijk tot uniforme communicatie en beter interpretabele resultaten in wetenschappelijk onderzoek.
 • In 2025 is de kennisagenda van de NVFB onderdeel van de kennisagenda van het KNGF, zijn er onderzoeksgroepen op meerdere universiteiten en wordt het beantwoorden van deze vraagstukken uit de praktijk gefaciliteerd. Onderzoek vindt plaats in samenwerking met de praktijken van het NVFB Science Netwerk Hiermee wordt de positie van de bekkenfysiotherapeut versterkt. De NVFB streeft naar een eigen leerstoel op termijn, hetgeen gefaciliteerd wordt in samenwerking met het KNGF.
 • De NVFB blijft zowel nationaal als internationaal via haar leden participeren in multidisciplinaire richtlijnen van met name medisch specialisten, waardoor de positie van de bekkenfysiotherapeut gehandhaafd blijft.
 • In 2025 kent de NVFB haar post HBO en WO geschoolde leden door onder andere praktijkbezoeken. Zij brengt hen met elkaar in verbinding middels ledenrondgangen en E- conferences. Dit levert verdieping op en door als eenheid naar buiten te treden: versterking van het vak bekkenfysiotherapie en de positie van de bekkenfysiotherapeut.
 • In 2022 heeft de NVFB de regionale netwerken, werkgroepen, IOF’s en andere monodisciplinaire en multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in kaart, zodat zij in het kader van DJZODJP (regionale) innovaties / zorgpaden kan faciliteren en landelijk kan implementeren.
 • In 2025 heeft de NVFB een dusdanig aanbod in diensten exclusief voor leden, dat het lidmaatschap aantrekkelijk blijft.
Kenmerkende functieperformance Algemeen bestuurslid, portefeuille Ledenbinding / ledenwerving

A  Algemeen          

 • Verantwoordelijk voor het volgen van de samenhang tussen beroepsinhoudelijke ontwikkelingen in brede zin en het op elkaar afstemmen van deze ontwikkelingen
 • Het uitdragen van de beroepsinhoud van de bekkenfysiotherapie
 • Een gesprekpartner zijn voor externe partijen op bovengenoemd terrein

B  Persoonlijke eigenschappen

 • Deskundig ten aanzien van beroepsinhoud
 • Op de hoogte zijn van de ontwikkelingen en trends die betrekking hebben op de beroepsinhoud van de bekkenfysiotherapie
 • Marktgericht denken
 • Innovatief en ondernemend
 • Weten wat er op de gebeurt in het vak bekkenfysiotherapie
 • Het kunnen delegeren van taken

C  Achtergronden

 • Geregistreerd bekkenfysiotherapeut
 • Netwerk bezitten in overige organisaties op terrein van beroepsinhoud en/of beroepsontwikkeling is een pre
 • Feeling hebben met het PR en communicatie
 • Feeling hebben met sociale media, website
 • Initiatiefrijk zijn, erop uit durven

D Specifieke taken

 • Bestuursverantwoordelijk voor websites, stand, social media, nieuwsbrief/flits
 • Bestuursverantwoordelijk voor ontwikkelen PR- producten zoals informatiefolders
 • Aansturen commissies met uitvoerende taken op PR gebied (bijv. stand, social media)
 • Up-to-date houden van de websites
 • Attent zijn op de communicatielijnen binnen de beroepsvereniging
 • PR in de breedst zin van het woord in communicatie met externe stakeholders, zoals tijdschriften, zorgboeken, patiëntenverenigingen, interviews, vragen van media, etc.

E Belasting

 • circa 2-6 uur per week.
Eisen
 • Werkzaam als bekkenfysiotherapeut
 • Lid van de NVFB
 • Helikopterview
 • Teamplayer
 • Geen tegenstrijdige belangen met betrekking tot privé / functie als bestuurslid zijnde
 • Representatief
 • Bereidheid tot compromissen, met uitzondering van noodzakelijke situaties
 • Democratisch denken
 • Discipline met betrekking tot spelregels
 • Ordelijk en analytisch denken
 • Humor, relativeringsvermogen
 • Netwerkcontacten
 • Beschikbaar voor 2-6 uur per week
Vergoeding
 • Maandelijkse vergoeding 250 euro
 • Vergadering 1x per maand 200 euro
 • Km-vergoeding (28cent)
 • Vergoeding 50 euro per uur bij extra werkzaamheden

NB: Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs.