foto-database.jpg
11 april 2024

Landelijke Database Fysiotherapie (LDF en LDK)

De meeste van ons verzamelen data en hebben gemerkt dat er langzamerhand steeds meer bekkenfysiotherapeutische meetinstrumenten, van ons klinimetrieplatform, ingebouwd zijn in de LDF en LDK.

Dit komt omdat de NVFB elk jaar een verzoek doet om aantal meetinstrumenten in te bouwen en wij leveren de meetinstrumenten aan. Deze worden dan opgenomen in de EPD’s van de softwareleveranciers, zodat het verzamelen kan beginnen. Als er voldoende data wordt verzameld, wordt deze data ook zichtbaar in het dashboard.

Dit jaar zijn de palpatieschema’s  vaginaal en anorectaal. de PelFis man/vrouw (anamneselijst), Female Sexual Distress Scale Revised (FSDS), Bristol Stool Scale (BSS), Defecatiedagboek en mictiedagboek.

De NVFB hoopt hiermee in de toekomst wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken.