26 mei 2021

Congressen en symposia

Er worden nationaal en internationaal vele interessante congressen, symposia en scholingen voor jou georganiseerd, waaronder het jaarlijkse NVFB-congres. Naast het vergroten van kennis en deskundigheid levert deelname aan deze evenementen ook accreditatiepunten op voor het kwaliteitsregister Bekkenfysiotherapie. De NVFB probeert de belangrijkste hiervan voor je op een rij te zetten. In de agenda vind je een overzicht.

Internationale congressen

Het is mogelijk om een financiële tegemoetkoming te krijgen als je een congres in het buitenland wilt bezoeken. 

Maximale vergoeding ICS € 400,- 

Maximale vergoeding IUGA € 500,- 

Schrijf een brief met jouw motivatie om naar dat specifieke congres te gaan en mail deze naar [email protected] met in de onderwerpregel: Internationale congressen. Het bestuur van de NVFB besluit dan of je voor die tegemoetkoming in aanmerking komt. Over het genomen besluit wordt niet gecommuniceerd en je kunt niet in beroep gaan.

Criteria voor het toewijzen van de tegemoetkoming in de congreskosten

  • Lid van de NVFB

  • De reisafstand tot het congres moet minimaal 300 km zijn.

  • Binnen 4 weken na het congres moet een verslag / impressie van ongeveer 500 woorden met 4 foto’s ingestuurd worden naar [email protected]. De highlights van het congres worden in dit verlag beschreven en zal worden gepubliceerd in het NVFB bulletin. 

NB. De NVFB is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan tijdens het congres.