09 januari 2024

NVFB Standpunt - Kwaliteitsstandaard Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie

Vanaf 2013 is de NVFB werkgroep Echografie druk bezig geweest met het vormgeven van het Standpunt Echografie. Dit heeft geresulteerd in het NVFB Standpunt – Kwaliteitsstandaard Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie. Hieronder kunt u het volledige standpunt 2018 downloaden.

Unieke beschrijving

In het standpunt is beschreven waar het gebruik van echografie binnen de bekkenfysiotherapie bij diagnostiek en behandeling aan diënt aan moet voldoen. Bijzonder is dat de NVFB de eerste beroepsinhoudelijke vereniging is, die een dergelijke beschrijving heeft gemaakt voor de echografie. 

Aanleiding voor het standpunt zijn o.a. de lange leercurve om echografie goed toe te passen, de kwetsbaarheid van het gebied waar de echografie wordt toegepast en de zorg van aanpalende disciplines over het gebruik van echografie anders dan voor de bekkenfysiotherapeutische diagnostiek en biofeedback. Het is dus van groot belang om voldoende en goede scholing te hebben gevolgd op dit vlak.

Erkende opleiding

Op dit moment is de NVFB in gesprek over de ontwikkeling van opleidingen die voldoen aan het “NVFB Standpunt - Kwaliteitsstandaard Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie”. Deze opleidingen zijn evenwel nog niet gereed.

We adviseren bekkenfysiotherapeuten de juiste scholingen af te wachten en pas na het volgen van de door de NVFB erkende opleidingen echografie in te zetten. Immers, slechts door de juiste opleiding verwerft men de benodigde bekwaamheid. Daarbij willen we tevens vermelden dat bij een eventueel incident het standpunt met de genoemde opleiding het toetsingskader zal vormen voor de rechterlijke instantie.  

Autorisatie

Het “NVFB Standpunt - Kwaliteitsstandaard Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie” is geautoriseerd door Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, Nederlandse Vereniging voor Urologie, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (werkgroep bekkenbodem).

Ben je nieuwsgierig naar het “NVFB Standpunt - Kwaliteitsstandaard Echografie binnen de Bekkenfysiotherapie”?