09 januari 2024

EPA's van de Bekkenfysiotherapeut minimale opleidingseisen

Entrustable Professional Acivities (EPAs), de minimale opleidingseisen voor masteropleidingen Bekkenfysiotherapie

De minimale opleidingseisen zijn geformuleerd aan de hand van Entrustable Professional Acivities (EPAs), welke breed gebruikt worden door onder andere de medisch specialistische opleidingen, nationaal en internationaal. Ook een groeiend aantal Hogescholen (Amsterdam en HAN) en post HBO opleidingen (Utrecht) in Nederland hebben interesse in EPAs.