10 juni 2021

Richtlijn Chronische bekkenpijn

De NVU is initiatiefnemer van deze richtlijn.

De NVFB was afgevaardigd met twee leden in de werkgroep. Je kunt de Richtlijn Chronische Bekkenpijn aan de Rechterkant downloaden.