16 augustus 2022

Gepromoveerde Phd's en promovendi

In de afgelopen jaren zijn de volgende PhD's gepromoveerd op het gebied van de bekkenfysiotherapie. Als je een proefschrift wilt lezen, klik je op de naam van de persoon.

PhD´s

 

Promovendi